Kako zaraditi bodove?

Kupovina na portalu je dostupna svim registrovanim korisnicima, ali samo članovi (tj. oni sa aktivnom mesečnom pretplatom) mogu dobijati bonus-poene. Neko ko aktivira pretplatu, tj. članarinu, dobija bonus poene za proizvode kupljene u prethodnih 30 dana (ako ih je bilo).

Za registrovane članove bodovanje se realizuje na sledeći način:

1. Kako se skupljaju bodovi:

- za aktiviranu članarinu i svaki poslati box dobija se 10 bodova
- za svaki potrošen euro kupovinom u prodavnici dobija se jedan bod
- za svaku predloženu prijateljicu koja postane član dobija se 50 bodova
- za recenziju o bilo kom proizvodu iz mesečnog box-a dobija se 5 bodova (recenzije za proizvode kupljene van box-a ne donose bodove)

2. Kako se koriste bodovi:
Za svakih minimalno 50 sakupljenih bodova dobija se popust od 5 eura. Višak bodova ostaje sačuvan i na njega se dodaju novi.

Bodovi se ne prenose u narednu kalendarsku godinu, odnosno treba da se iskoriste najkasnije 31.12. tekuće godine.

 

tret